Protocol

Voor your.bodytec is uw en onze veiligheid van het allergrootste belang. Om deze veiligheid te waarborgen, dienen we strikte maatregelen te hanteren.
Hieronder volgt een opsomming van de verschillende maatregelen die wij als your.bodytec zullen moeten nemen én die wij van u verwachten.

Maatregelen your.bodytec
Hygiëneregels hangen bij de ingang en binnen in de studio.
Regels voor de sporters staan op de website + community.
Met geel tape zetten we lijnen uit en bakenen we af waar de klant kan en mag bewegen, met de 1,5m regel inachtneming.
We zorgen voor persoonlijke bescherming. We dragen tijdens het aankleden handschoenen en houden zoveel mogelijk 1,5 m afstand.
We zorgen voor maximale hygiëne in onze studio.
We maken elke dag de deurklinken 2x schoon
We maken na elke training het bodytecapparaat schoon
We maken na elke training de vloer waar getraind is schoon
We gebruiken de vesten niet 2 trainingen achter elkaar.
Onze medewerkers hebben uitgebreid instructie gekregen hoe ze te werk moeten gaan.
We zullen onze klanten erop attenderen wanneer zij zich niet aan de regels houden.
Maatregelen medewerkers
Houd 1,5 meter afstand.
Schud geen handen.
Hoest en nies in je ellenboog en gebruik papieren zakdoekjes.
Was je handen voor én na elke les.
Vraag de klant bij binnenkomst of hij/zij verkouden of ziek is. Zo ja, de klant dient dan terug naar huis te gaan. Zo nee, dan kan er getraind worden.
Draag tijdens het aankleden van de klanten handschoenen en vraag of zij hun hoofd de andere kant op willen draaien (van de trainer af).
Gebruik geen overig materiaal tijdens het lesgeven, zoals gewichten en dynabands.
Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, koorts.
Blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft en/of benauwdheidsklachten heeft.

Voor de sporters
Houdt 1,5 meter afstand.
Kom alleen op afspraak naar onze studio.
Kom niet eerder dan de afgesproken tijd naar onze studio.
Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, koorts.
Blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft en/of benauwdheidsklachten.
Schud geen handen.
Volg de aanwijzingen van het personeel op.
Check het instructiefilmpje die in de community is gezet.
Volg de huisregels. Deze hangen in onze studio en vind je op onze website en in de community.
Was bij binnenkomst je handen of gebruik desinfectiegel en gebruik een papieren doekje.
Doe je onderkleding thuis alvast aan.
Je doet zelf je vest aan en je billenband om. De medewerkers doen je arm- en beenbanden om. Draai daarbij je hoofd weg van de trainer.
Ga thuis alvast naar het toilet.
Neem verplicht je eigen handdoek mee.
Neem je eigen fles water mee.
Neem je eigen balletjes mee of je kunt bij ons nieuwe balletjes kopen voor €5,- per 2.
We zullen alleen de 20 minuten krachttraining geven. De ontspanning doen we niet meer, wegens meer tijd kwijt zijn aan aankleden etc. Hierdoor zorgen we ervoor dat mensen elkaar niet zullen kruisen in onze studio.
Verlaat direct na het trainen de studio. Het is niet mogelijk om te douchen.

Maatregelen schoonmaak
Na elke training wordt het bodytec apparaat gedesinfecteerd.
Na elke training wordt de vloer (het vlak waar de sporter staan) schoongemaakt.
Na elke training wordt het elektrodenpak ingespoten met desinfectie. Ook zorgen we ervoor dat een pak niet 2 trainingen na elkaar wordt gebruikt.
Na een ochtend of avond lesgeven worden de kleedkamers, wc, deurklinken en trapleuning schoongemaakt.